Praktijkfolder Huisartsenpraktijk van der Heijden – Huisartspraktijk dr. R.W.J. van der Heijden – Zeist
Header afbeelding

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk van der Heijden

Huisartspraktijk dr. R.W.J. van der Heijden
Kroostweg 43
3704 EB Zeist
Telefoon : 030-6914277
Fax         : 030-6920684
internet   : www.huisartspraktijkvdheijden.nl
e-mail     : info@huisartspraktijkvanderheijden.nl

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen is de praktijk op werkdagen bereikbaar op nummer 030-6914277 onder keuze 1.

Openingstijden

De praktijk is iedere werkdag geopend van 08:00u tot 17:00u.


Afspraak maken

De assistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt of de praktijk bezoekt. De assistente is telefonisch bereikbaar van 08:00u tot 17:00u. Ze maakt afspraken voor de spreekuren van de huisarts, de POH en haar eigen spreekuren. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten.

Afspraken voor de spreekuren van de huisarts of voor het assistenten-spreekuur

Voor het maken van afspraken kunt u dagelijks bellen met de assistente tussen 08:00u-17:00u. De assistente zal u hierbij vragen naar de reden van uw afspraak. Dit doet zij in opdracht van uw huisarts om de ernst en de mogelijke spoed zo goed mogelijk te kunnen beoordelen (triageren). De assistente is hiervoor opgeleid en werkt volgens de normen van de Nederlandse Triage Standaard (NTS). Uiteraard heeft de assistente de verplichting, net zoals uw huisarts en de praktijkondersteuners, vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan (geheimhoudingsplicht).

Online afspraken maken bij uw huisarts

U heeft nu ook de mogelijkheid om, ten minste 12 uur van te voren, online uw afspraak te maken. Via de webagenda maakt u de afspraak. Bekijk de lege plekken in de agenda van uw huisarts en maak een afspraak op het moment dat het u uitkomt.

Let op! De webagenda is niet bedoeld voor spoedeisende zaken of levensbedreigende situaties. Indien u twijfelt over de ernst van uw klacht, neem dan altijd telefonisch contact op met de praktijk

Afspraken POH-somatiek (mw. Hafida Chhoud) en POH-GGZ (mw. Ria van den Boom)

Voor het maken van afspraken op het Diabetes-, COPD-, CVRM- (hypertensie en cardiovasculair risicomanagement) of het Stoppen-met Roken-spreekuur bij Hafida Chhoud en voor afspraken op het GGZ- (geestelijke gezondheidszorg) spreekuur bij Ria van den Boom kunt u dagelijks bellen met de assistente tussen 08:00u-17:00u.

Rekening voor het niet tijdig afmelden van een afspraak

Bij verhindering voor een afspraak geldt dat u zich tijdig (minimaal 6 uur van te voren) dient af te melden bij de assistente. Dit geldt voor alle afspraken die u in de praktijk maakt, of dat nou bij de huisarts, de POH of de assistente is. Indien u zonder afzegging niet verschijnt op een afspraak, betekent dat wij kosten bij u in rekening zullen brengen. Immers, de tijd die hierdoor niet benut wordt gaat ten koste van andere patiënten, die ook graag een afspraak hadden willen maken. De kostenvoor het niet tijdig afzeggen van een afspraak bedragen € 25,00. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.


Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. U kunt hiervoor met de assistente bellen tussen 08:00u-10:30u. De assistente beoordeelt, zo nodig samen met de huisarts, of een huisbezoek nodig is en wanneer dat plaats kan vinden.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Houdt er rekening mee dat sommige onderzoeken en behandelingen alleen in de praktijk mogelijk zijn en niet in de thuissituatie.


Spreekuren

Ochtendspreekuur, alleen op afspraak van 08:15u-10:30u

Voor dit spreekuur kunt u dagelijks een afspraak maken bij de assistente tussen 08:00u en 17:00u. Voor een afspraak wordt tijdens dit spreekuur 10-15 minuten gereserveerd.

Middagspreekuur, alleen op afspraak van 13:40u-16:00u

Voor dit spreekuur kunt u dagelijks een afspraak maken bij de assistente tussen 08:00u en 17:00u. Voor een afspraak wordt tijdens dit spreekuur 10-15 minuten gereserveerd.

Meer tijd nodig?

Heeft u meer tijd nodig dan 10 minuten (bijv. ernstige problematiek, kleine chirurgische ingrepen) laat dit dan weten aan de assistente. Zij kan dan voor u een dubbele afspraak inplannen (20 minuten).

Telefonisch spreekuur

Voor korte vragen waarbij lichamelijk onderzoek niet nodig is kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Uitsluitend tussen 13:00u en 13:30u kunt u dan bellen op telefoonnummer 030-6914277 en daarna keuze 3.

eConsult

Met een eConsult kunt u nu ook online met niet-spoedeisende medische vragen bij ons terecht. Via uw eigen account stelt u uw vraag aan uw huisarts. Binnen enkele werkdagen ontvangt u antwoord van uw huisarts. Eenmaal ingelogd worden uw vragen via een beveiligde verbinding verstuurd. Op deze manier kunt u ook buiten openingstijden vragen stellen.

Let op: eConsult is niet bedoeld voor urgente vragen of in levensbedreigende situaties. Indien u twijfelt over de ernst van uw klacht, neem dan altijd telefonisch contact op met de praktijk

Spreekuur praktijkondersteuner Diabetes, COPD en CVRM

Hafida Chhoud, POH (Praktijk Ondersteuner Huisartsen), heeft spreekuur op maandag, woensdag en donderdag. Zij behandelt mensen met suikerziekte (Diabetes Mellitus), ziekten van de luchtwegen (astma en COPD), hart en vaatziekten, hoge bloeddruk en een te hoog cholesterol (Cardiovasculair Risico Management). Zij werkt altijd in nauw overleg met uw huisarts die de eindverantwoordelijke is. Ook mensen die willen stoppen met roken kunnen bij haar terecht. Een afspraak kunt u maken via de assistente.

Spreekuur praktijkondersteuner GGZ

Ria van den Boom, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, heeft spreekuur op dinsdagmorgen van 08:30u-12:30u. Bij problemen van psychische aard kunt u na overleg met de huisarts een afspraak maken op het spreekuur van Ria. Een afspraak kunt u maken via de assistente.

Let op: Ria houdt haar spreekuur op de eerste verdieping van ons gebouw, ingang bij de Fysiotherapiepraktijk MTC, Kroostweg 49. Dit is aan de straatkant van ons gebouw de ingang naast de apotheek.

Spreekuur van de assistente

U kunt bij de assistentes terecht voor:

 • bloeddruk meten
 • ECG (hartfilmpje)
 • 24-uurs bloeddrukmetingen
 • Enkel Arm Index (doppler-onderzoek)
 • hechtingen verwijderen
 • oren uitspoelen
 • suiker- en Hb-controle
 • uitslagen van laboratoriumonderzoek en röntgenonderzoek
 • uitstrijkjes
 • urine onderzoek (svp vóór 10:30u inleveren aan de balie)
 • verbinden van wonden (wondbehandeling)
 • verstrekken van informatiefolders
 • wratten-spreekuur
 • zwangerschapstest

Meer informatie hierover kunt u krijgen via de assistente door te bellen met 030-6914277 keuze 3 tussen 08:00u-17:00u of haar te mailen op e-mailadres: info@huisartspraktijkvanderheijden.nl,

Herhaalrecepten

Telefonisch

U kunt telefonisch uw recepten bestellen door te bellen met 030-6914277 keuze 2. Wanneer u het recept vóór 11.00 uur heeft ingesproken, kunt u het recept de volgende werkdag ophalen bij uw apotheek.

Herhaalrecepten service online

Met de herhaalreceptenservice kunt u nu ook online uw herhaalrecepten bij ons aanvragen. U kunt uw eigen medicatielijst bekijken en u hoeft bij het aanvragen niet elke keer opnieuw de namen van uw medicijnen in te voeren. Via internet heeft u overal inzicht in uw actuele medicatielijst (tot 6mnd geleden). Op deze manier kunt u 24 uur per dag uw herhaalrecepten aanvragen. Elke werkdag worden uw aanvragen door de huisarts om 11:00u goedgekeurd of afgekeurd. Indien een herhaalrecept wordt afgekeurd, ontvangt u daarover een bericht met daarin de reden. LET OP: deze service is uitsluitend voor recepten die u reeds eerder ontvangen heeft. De aanvraag van nieuwe medicijnen dient u altijd eerst te bespreken met uw huisarts.

Avond-, Nacht- en Weekenddienst

Huisartsenpost Zeist
Voor spoedeisende huisartsenzorg ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en op feestdagen werken alle huisartsen uit de regio Zeist samen op de Huisartsenpost Zeist.
Openingstijden
De Huisartsenpost Zeist is geopend vanaf 17:00u tot de volgende ochtend 08:00u gedurende de werkdagen. Tijdens het gehele weekend en op feestdagen kunt u 24 uur per dag terecht op de huisartsenpost. Nogmaals, deze service is er alleen voor spoedeisende zorg die niet tot de volgende werkdag kan wachten.

Afspraken
Houdt bij het maken van een afspraak op de huisartsenpost uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Telefoonnummer Huisartsenpost Zeist: 088 130 96 10

Adres Huisartsenpost Zeist
Prof. Lorentzlaan 76, 3707HL Zeist.

Dit is in het Diakonessenhuis Zeist, neem niet de hoofdingang op de Jagersingel, maar neem de ingang aan de Prof. Lorentzlaan en let op het bordje spoedeisendehulp/huisartsenpost.

Reizigersvaccinatie

Bij de assistente kunt u een afspraak maken voor reizigersadvisering en reizigersvaccinaties. Zij werkt hierbij volgens de landelijke richtlijnen van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering en onder eindverantwoordelijkheid van dr. van der Heijden (LCR gecertificeerd reizigersarts). Onze praktijk is tevens een geregistreerd voor het gevenvan Gele Koorts vaccinaties. U kunt hiervoor online het formulier invullen.


Privacy en gegevensbeheer

Dit regelement geeft de algemene afspraken rondom privacy en gegevensbeheer weer.  Deze afspraken zijn conform de standpunten van de NHG. Het gedeelte met afspraken rondom minderjarige kinderen en situaties in geval van scheiding is een samenvatting van een aanvulling opgesteld door de KNMG. De afspraken en uitgangspunten rondom het elektronisch patiëntendossier zijn een samenvatting van de richtlijn opgesteld door de NHG en LHV.

Algemene afspraken rondom privacy en gegevensbeheer

Verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.

Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins.

Doeleinden zijn:

 • Gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie,doorverwijzing, overdracht).
 • Gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering.
 • Andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens

Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.

Algemene patiëntgegevens worden alleenin de praktijk verwerkt, indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • De patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend.
 • Verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt.
 • Verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.
 • Verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.

Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Verwerking gebeurt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverleningvoor zover dat met het oog op een goede behandeling ofverzorgingvan de patiënt noodzakelijk is.
 • Verwerking gebeurt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zoverdat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.

Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:

 • Een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert.
 • De verwerking noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Organisatie van de informatiebeveiliging

Huisartspraktijk dr. R.W.J. van der Heijden heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld:

 • Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerkenof anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.
 • Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is om verantwoorde zorg te kunnen leveren.
 • Alleen de medewerkers van onze praktijk hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen zijn niet vrij toegankelijk.

Rechten van de patiënt

De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.

De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen.

De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.

De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.

Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie,beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.

Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.

Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.


Kinderen en regels in geval van gescheiden ouders 

Tot de leeftijd van 16 jaar treden ouders op als wettelijk vertegenwoordiger over de medische behandeling van hun kinderen. Informatie aan de ouders kan worden geweigerd als het in strijd is met de belangen van het kind of als het kind nadrukkelijk bezwaar hiertegen heeft gemaakt

In een aantal gevallen is geen toestemming van ouders nodig voor medische behandeling:

 • Spoedgevallen.
 • Kind is 16 jaar of ouder.
 • Kind is 12-16 jaar, ouders weigeren behandeling, maar niet-behandelen zou ernstig nadeel voor het kind opleveren.

In de laatste 2 gevallen kan de arts afzien van informatieverstrekking aan de ouders, als dat in strijd is met het belang van het kind.

In de regel houden ouders na een scheiding gezamenlijk gezag.

Bij een noodzakelijke, niet-ingrijpende of gebruikelijke behandeling mag de arts dan de toestemming van de andere ouder veronderstellen, tenzij er aanwijzingen zijn voor het tegendeel. In alle andere gevallen moet de arts expliciet vragen naar de toestemming van de andere ouder.

Weigert deze vervolgens behandeling, dan biedt de WGBO de arts ruimte om het kind op grond van goed hulpverlenerschap tóch te behandelen. Bij kinderen van twaalf tot zestien jaar is dat mogelijk als het kind de behandeling zelf weloverwogen blijft wensen en als de behandeling ‘kennelijk nodig is om ernstig nadeel te voorkomen’. Bij een jonger kind is diens mening formeel niet van belang, maar kan deze wel meewegen bij het antwoord op de vraag of de arts in strijd met goed hulpverlenerschap zou handelen als hij meegaat in de weigering van de vertegenwoordiger.

Als ouders met gezamenlijk gezag het niet eens worden, kunnen zij de kinderrechter vragen om een beslissing. Daarnaast kan de arts zelf via de Raad voor de Kinderbescherming vervangende toestemming van de kinderrechter regelen. Dit kan bij twijfel, bij een zeer ingrijpende of ongebruikelijke behandeling maar zal vooral aan de orde zijn als de weigerende ouder het kind feitelijk aan behandeling dreigt te onttrekken.

Bij twijfels over het gezag, gaat de arts na wie het gezag heeft. Dit kan bij het gezagsregister bij de griffier van de rechtbank het dichtst bij de geboorteplaats van het kind.

Niet gezagdragende ouders hebben recht op algemene, globale informatie over de gezondheid van hun kind, maar geen inzagerecht.

Informatie over het gezag wordt bij het kind duidelijk vermeld in het medisch dossier van het kind (probleemregel) en als attentieregel.


Het elektronisch patiëntendossier EPD (deelname hieraan vereist nadrukkelijke toestemming van de patiënt)

Continuïteit van zorg vereist continuïteit van gegevensbeheer. De huisarts heeft door zijn regierol in de zorg een centrale rol in de informatievoorziening. Hij zorgt voor adequaat gegevensbeheer in het H-EPD (huisartsen elektronisch patiëntendossier), volgens de NHG-Richtlijn Adequate dossiervorming met het EPD (ADEPD).

Wanneer de patiënt gebruik wil maken van zijn wettelijke rechten met betrekking tot het H-EPD begeleidt de huisarts hem. Daarnaast biedt hij de patiënt diverse vormen van elektronische dienstverlening.

De huisarts communiceert bij (terug)verwijzing op elektronische wijze met andere zorgverleners die een behandelingsrelatie met de patiënt hebben. Als lacunes dreigen in de continuïteit van de zorg, bijvoorbeeld buiten kantooruren of in noodsituaties, kunnen andere curatieve artsen de EPD-basisgegevensset direct raadplegen indien de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven.

De huisarts stelt een selectie van relevante informatie uit het H-EPD 24 uur per dag beschikbaar aan collega-huisartsen (diensten) en aan de meldkamer, ambulancedienst en SEH (spoedeisende hulp). Regionale samenwerkingsafspraken binnen de spoedzorg zijn daarbij een voorwaarde.

De huisarts geeft andere zorgverleners in de ketenzorg bij chronische aandoeningen inzage in de voor hen relevante gegevens uit het H-EPD. Zij koppelen op hun beurt relevante gegevens terug naar de huisarts.

De ICT in de huisartsenvoorziening voldoet aan de eisen voor informatiebeveiliging en de privacy van de patiënt is gewaarborgd.

De huisarts biedt via een patiëntenportaal mogelijkheden voor veilige elektronische communicatie tussen huisarts en patiënt.

De huisartsenvoorziening is transparant over de geleverde zorg, meet periodiek de kwaliteit van de registratie en draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek.

Het privacyreglement van Huisartspraktijk dr. R.W.J. van der Heijden is gepubliceerd op de website van de praktijk en op verzoek in papieren versie opvraagbaar.