Afspraken en Huisbezoeken – Huisartspraktijk dr. R.W.J. van der Heijden – Zeist
Header afbeelding

Afspraken en Huisbezoeken

Afspraken

Voor het maken van afspraken kunt u dagelijks bellen met de assistente tussen 08:00u-17:00u. De assistente zal u hierbij vragen naar de reden van uw afspraak. Dit doet zij in opdracht van uw huisarts om de ernst en de mogelijke spoed zo goed mogelijk te kunnen beoordelen (triageren). De assistente is hiervoor opgeleid en werkt volgens de normen van de Nederlandse Triage Standaard (NTS). Uiteraard heeft de assistente de verplichting, net zoals uw huisarts en de praktijkondersteuners, vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan (geheimhoudingsplicht).

U heeft ook de mogelijkheid om, ten minste 12 uur van te voren, online uw afspraak te maken.

Afspraken POH-somatiek (mw. H. Chhoud) en POH-GGZ (mw. R. van den Boom)

Voor het maken van afspraken op het Diabetes-, COPD-, CVRM- (hypertensie en cardiovasculair risicomanagement) of het Stoppen-met Roken-spreekuur bij Hafida Chhoud en voor afspraken op het GGZ- (geestelijke gezondheidszorg) spreekuur bij Ria van den Boom kunt u dagelijks bellen met de assistente tussen 08:00u-17:00u.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. U kunt hiervoor met de assistente bellen tussen 08:00u-10:30. De assistente beoordeelt, zo nodig samen met de huisarts, of een huisbezoek nodig is en wanneer dat plaats kan vinden.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Houdt er rekening mee dat sommige onderzoeken en behandelingen alleen in de praktijk mogelijk zijn en niet in de thuissituatie.